ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

21 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว